Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu- đường Lê Lợiphường 1- Mỹ Tho-Tiền Giang.

Đèn led Mỹ Tho | Đèn led Tiền Giang
Hội quán Collège de Mytho | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho