Địa chỉ: Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang

Đèn trang trí Mỹ Tho Tiền Giang
Đèn led trang trí Min Mỹ Tho