Địa chỉ: Vàm Láng- Gò Công Đông- Tiền Giang

Đèn trang trí Gò Công | Đèn led trang trí Min Mỹ Tho
Nhà anh Thành Đạt | Led trang trí Min-Mỹ Tho